เครือข่ายการให้บริการ

Written by

  คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารกับเราได้โดยไม่มีเงื่อนไข หากคุณมีเอกสารพาสปอร์ต และเอกสารแหล่งที่อยู่อาศัยในประเทศเครือสหภาพยุโรปภายใต้กฏหมายการเงินนานาชาติ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวที่มาพำนักอยู่ในประเทศเครือสหภาพยุโรปชั่วคราวไม่สามารถเปิดบัญชีกับเราได้

  การเปิดบัญชีธนาคารกับเรานั้นไม่อ้างอิงกับประวัติ Credit Score ใดๆ ซึ่งเหมาะกับวีซ่านักเรียนที่ไม่มีประวัติด้านการเงิน ซึ่งมีอุปสรรคในการขอเปิดบัญชีธนาคารทั่วไป ตลอดจนข้อจำกัดอื่นๆ ที่ธนาคารสั่งระงับ และขอปิดบัญชีธนาคารของคุณ ก็สามารถมาเปิดบัญชีกับเราได้แทน