เกี่ยวกับบัญชีธุรกิจ

บัญชีธุรกิจ

  A&B Plus Business บัญชีคู่ใจธุรกิจ และพาณิชย์ เพื่อรองรับกระแสเงินเข้า-ออก สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ บัญชีขนาดใหญ่ที่ไม่จำกัดวงเงิน และจำนวนรายการในบัญชี บัญชีที่มีความเหมาะสมกับทุกรูปแบบของประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบสไตร์ห้างร้านที่ต้องพบปะกับลูกค้าโดยตรง โดยรับเงินสด หรือรับเงินผ่านบัตรรูดเงิน หรือ สไตร์ออนไลน์ (e-commerce) ที่วางร้านไว้ผ่านเวปไซค์ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อของได้เองอัตโนมัติ 

  ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็ก หรือใหญ่ ไม่เคยเป็นปัญหาสำหรับเรา ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีความสลับซับซ้อนยังไง ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเคยถูกปฏิเสธการถูกเปิดบัญชีจากธนาคารตามท้องถนนมา หรือเคยมีประวัติถูกแจ้งปิดบัญชีมาหรือไม่? A&B Plus Business ยินดีจะรับฟัง และช่วยเหลือธุรกิจของคุณให้มีบัญชีธนาคารกลับมาเพื่อยืนหยัดธุรกิจของคุณต่อไปอีกครั้ง

  คุณสามารถเปิดบัญชีธุรกิจกับ A&B Plus Business ได้มากถึง 2 สกุลเงิน คือ GBP, EUR ซึ่งตรวจสอบบัญชี และสั่งจ่ายทั้งใน และต่างประเทศได้เพียงแค่นิ้วสัมผัสผ่าน ออนไลน์แบงกิ้งจากคอมพิวเตอร์ หรือ แอพพริเคชั่นจากโทรศัพท์มือถือ IOS, Android ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  A&B Plus Business เป็นระบบบัญชีธนาคารที่เชื่อมติดกับอัตราแลกเปลี่ยนจากตลาดการเงินโดยตรง (Mid-Market Rate) ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงที่สุดในโลกที่ธนาคารใช้อ้างอิงเรทระหว่างกันในการชำระหนี้ระหว่างประเทศ หรือ รับซื้อเงินจากธนาคารคู่ค้า ซึ่งเรทนี้จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกๆ นาที ขึ้นอยู่กับแรงซื้อ-ขายของนักลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ด้านการเมือง และเศรษฐกิจของแต่ละสกุลเงิน

  คุณสามารถเปลี่ยนค่าเงินได้เองผ่านออนไลน์แบงกิ้ง ระหว่าง 2 สกุลเงินหลักในบัญชี A&B Plus Business ของคุณเอง   หรือ แลกเปลี่ยนเป็นค่าเงินอื่นๆ และสั่งจ่ายไปยังต่างประเทศได้มากถึง 18 สกุลเงิน 200 กว่าประเทศทั่วโลก    

   A&B Plus Business เป็นระบบบัญชีธนาคารออนไลน์เต็มรูปแบบที่เชื่อมระบบโปรแกรมตรง (API Integration) กับธนาคารนานาชาติ ซึ่งเป็นธนาคารคู่ค้าของเราที่กระทำการแทนในการรับ และสั่งจ่ายเงิน ภายใต้อำนาจของ MasterCard ผู้ควบคุมกระแสเงิน และดูแลความปลอดภัยในภัยคุกคามด้านโจรกรรมออนไลน์ (Hacker & Cyber Attack)  

  A&B Plus Business เป็นระบบโปรแกรมที่ยืนนอกกรอบสมาคมธนาคาร UK แต่เรามองภาพรวมทั้งสหภาพยุโรป และอาศัยความได้เปรียบที่หลากหลายจากกฏหมายในแต่ละพื้นที่ เปลี่ยนข้อจำกัดที่น่าเบื่อ ให้ธุรกิจของคุณกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเมื่อ A&B Plus Business ไม่ตรวจเช็คประวัติทางการเงิน ตลอดจนประวัติถูกฟ้องล้มละลายของคุณ คุณสามารถใช้ A&B Plus Business เป็นบัญชีเสริมคู่กับบัญชีหลักของคุณเพื่อง่ายในทางบัญชี หรือ ระบบภาษี    

  A&B Plus Business ต่อยอดความสำเร็จจาก A&B Money Plus (Personal Account) ที่ให้บริการด้านบัญชีธนาคารสำหรับบุคคลทั่วไป ไว้รับกระแสเงิน ตลอดการจับจ่ายใช้สอยได้ทั่วโลกภายใต้ 2 สกุลเงินหลักคือ GBP และ EUR จากอำนาจของ MasterCard ที่เราเปิดระบบอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2019

  A&B Plus Business พัฒนาก้าวขีดจำกัดสูงไปกว่าเดิมไม่ว่าด้านความหลากหลายของสกุลเงิน, อำนาจด้าน FX เพื่อซื้อ-ขายเงินสกุลต่างๆ ตลอดจนการสั่งจ่ายเงินได้เองทั่วโลกได้มากถึง 18 สกุลเงิน ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถรองรับธุรกิจในฝันของคุณ และเนรมิตให้กลายเป็นจริงไม่ว่าธุรกิจของคุณจะคืออะไรก็ตาม