อัตราค่าบริการ

Business Account Price & Bank Fee Standard

 

  

 

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน GBP £150.00
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน EUR £150.00
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน USD £150.00
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อย่างเช่น บริษัทโอนเงิน  From £2,000
   
   
ค่ารักษาบัญชีรายเดือน  
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน GBP รายเดือน £50.00
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน EUR รายเดือน €65.00
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน USD รายเดือน $75.00
ค่าดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายรายเดือน สำหรับ ธุรกิจการเงิน/ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง £500.00
   
   
ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชี  
โอนออกสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) £0.99
รับเงินสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) £0.79
โอนออกสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) €0.99
รับเงินสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) €0.89
รับเงินสกุลเงิน USD $20.00 
   
   
ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชีระหว่างประเทศ (SWIFT PAYMENT)  
รับเงินสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ £15.00
โอนออกสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ £25.00
รับเงิน EURสกุลเงิน ระหว่างประเทศ €20.00
โอนออกสกุลเงิน EUR ระหว่างประเทศ €30.00
รับเงิน USD สกุลเงิน ระหว่างประเทศ $20.00
โอนออกสกุลเงิน USD ระหว่างประเทศ - ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ $35.00
   
   
ค่าธรรมเนียมขของบริษัท  
เรียกขอหลักฐานการชำระเงินระหว่างธนาคาร (MT103) £15.00 
แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงวันที่การโอนเงิน £15.00 
   
   
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร  
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร Debit Card £10.00
บัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ถูกขโมย £10.00
ถอน ATM ในประเทศ £250 /ครั้ง (ถอนได้ 4 ครั้ง/วัน) £3.00
ถอน ATM ต่างประเทศ (นอกสหภาพยุโรป) £10.00
เติมเงินผ่าน Debit/Credit Card (โดยเจ้าหน้าที่)  Minimum £1 or base on volume GBP 0.50% / 1.00%
โอนเงินระหว่างบัญชี AB Plus (ระบบ Instant Transfer) Free
ทำรายการผ่าน Debit/Credit (By Bank Staff) Free
เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM £0.99
เปลี่ยน PIN ผ่านตู้ ATM £0.99
ใช้บัตรซื้อของใน UK £0.50
ใช้บัตรซื้อของนอก UK GBP 1.00 plus 1.00%
POS/ATM ปฎิเสธ £0.50
PIN Reveal £2.00
แลกเปลี่ยนเงินตรา (ระหว่างบัญชีตนเอง) 0.50%
   
   

หมายเหตุ : Online Banking และ บัตรจะถูกล็อคอัตโนมัติหากระบบไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน จำนวน £50 / €65.00 / $75 (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินของแต่ละบัญชี)