อายัตบัตร

ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกขโมย !

คุณสามารถสั่งล็อคบัตรเพื่ออายัตไม่ให้บุคคลอื่นนำบัตรของคุณไปใช้งานได้ โดยคุณสามารถเลือกสั่งล็อคบัตรได้ 2 รูปแบบ คือ

1. สั่งล็อคบัตรด้วยตนเองในระบบ Online Account

คุณสามารถ Login Online Account และสั่งล็อคบัตรในคำสั่ง Block Card ได้เองตลอด 24 ชั่ว 7 วันต่อสัปดาห์ เพื่อป้องการโจรกรรม หรือถูกนำไปใช้จากบุคคลอื่นในระหว่างที่การ์ดสูญหาย หรือถูกโจรกรรม

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

คุณสามารถแจ้งอาณัติบัตรได้ทันทีที่เบอร์ +44 (0) 203 355 9660 (UK) เราจะทำการยกเลิกบัตรเก่าของคุณ และจัดส่งบัตรใหม่ไปที่อยู่ของคุณที่ลงทะเบียนไว้กับเรา ยอดเงินทั้งหมดในบัญชีจะถูกปกป้อง และรักษาสภาพเดิม 100% ไว้สำหรับบัตรใบใหม่ที่จัดส่งไปให้