อัตราค่าบริการ

ตารางค่าธรรมเนียม

  

 

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน GBP FREE
ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีสกุลเงิน EUR FREE
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร Debit Card £10

 

ค่ารักษาบัญชีรายเดือน
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน GBP รายเดือน £9.99
ค่ารักษาบัญชีสกุลเงิน EUR รายเดือน €9.99

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชี
โอนออกสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) £0.99
รับเงินสกุลเงิน GBP (ในประเทศอังกฤษ) £0.79
โอนออกสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) €0.99
รับเงินสกุลเงิน EUR (ในยุโรป) €0.89

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บัญชีระหว่างประเทศ (SWIFT PAYMENT)
รับเงินสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ £15.00
โอนออกสกุลเงิน GBP ระหว่างประเทศ £25.00
รับเงิน EURสกุลเงิน ระหว่างประเทศ €20.00
โอนออกสกุลเงิน EUR ระหว่างประเทศ €35.00

 

ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร Debit Card £10.00
บัตรใหม่ กรณีบัตรหาย/ถูกขโมย £10.00
ถอน ATM ในประเทศ £250 /ครั้ง (ถอนได้ 4 ครั้ง/วัน) £3.00
ถอน ATM ต่างประเทศ £10.00
เติมเงินผ่าน Debit/Credit Card (โดยเจ้าหน้าที่) ขั้นต่ำ £1 หรือ 1% ของยอดเงิน
โอนเงินระหว่างบัญชี AB Plus (ระบบ Instant Transfer) FREE
ทำรายการผ่าน Debit/Credit (By Bank Staff) FREE
เช็คยอดเงินผ่านตู้ ATM £0.99
เปลี่ยน PIN ผ่านตู้ ATM £0.99
ใช้บัตรซื้อของใน UK £0.50
ใช้บัตรซื้อของนอก UK GBP 1.00 plus 1.00%
POS/ATM ปฎิเสธ £0.50
PIN Reveal £2.00
แลกเปลี่ยนเงินตรา (ระหว่างบัญชีตนเอง) 3.00%

 

หมายเหตุ : Online Banking และ บัตรจะถูกล็อคอัตโนมัติหากระบบไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน จำนวน £9.99 ได้